Kuhaveljet ry on hämeenlinnalainen kalastusseura. Seura on perustettu vuonna 1949 ja on siten jo yli 70 vuotta vanha. Jäsenistö (n.180) koostuu eri ikäisistä pääasiassa hämeenlinnasta ja sen lähiympäristössä asuvista henkilöistä.

Kuhaveljet on ns. yleiskalastusseura, jonka sortimenttiin kuuluu sekä kesä- että talvikalastus. Kalastamisen lisäksi seuran toimintaan kuuluu paljon muuta. Erityisesti nyt kiinnitetään huomio seuran jäsenistöön ja kehitetään toimintaa kestävälle pohjalle niin että yhteisöllisyys korostuu jäsenten keskuudessa.

Seuralla on myös tarjolla jäsentensä käyttöön kalamaja kalaisan vanajaveden äärellä.